Välkommen till  G:ssons EL AB med kvalitet & miljö i fokus 

G:ssons El AB är beläget i Södertälje med en omsättning på ca 45-50 miljoner kronor.
Vi är idag 32 stycken anställda inom företaget.

Vår huvudsakliga näring inriktar sig på årsavtal med större fastighetsägare, byggare samt kommunal- och landstingsbolag.

Vi kvalitetssäkrar våra åtaganden genom ISO 14001 och 9001, vilket innebär att på samtliga arbeten lämnas en kvalitetssäkringshandling upprättad av montören.


 

 

Besök gärna vårat dotterbolag G:ssons Trädgårdsentreprenad AB  Där utför vi alltifrån planteringar till större schaktentreprenader.